παγκόσμιος χάρτης τοίχου
ταπετσαρία τοίχου χάρτης
λεπτομέρεια παγκόσμιου χάρτη
παγκόσμιος χάρτης τοίχου
ταπετσαρία τοίχου χάρτης
λεπτομέρεια παγκόσμιου χάρτη

Ταπετσαρία χάρτης 4X2.5 μέτρα

360.00

Ταπετσαρία χάρτης

Παγκόσμιος χάρτης ταπετσαρία. Πολύ λεπτομερής πολιτικός & γεωφυσικός χάρτης πολιτικός και γεωφυσικός με υπέροχα χρώματα. (ΚΩΔ.184).

Μέγεθος ταπετσαρίας: 411 cm Πλάτος Χ 250 cm Ύψος

Τοποθέτηση: H ταπετσαρία έρχεται σε 4 κομμάτια 250Χ71 εκ. με επικάλυψη τοποθετείται με κόλλα ταπετσαρίας του εμπορίου για βαριά ταπετσαρία.